TANITIM

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 Görüntüleme teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu alanda nitelikli teknikerlere olan ihtiyaç belirgin olarak artmıştır.

 Tanım

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri hastanın hekim tarafından   muayenesi sonucunda teşhis için istenen tetkik ve radyolojik görüntüleme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının (organlarının) görüntülenmesi işleminin her aşamasında görev yapan ve bunları kullanıma (değerlendirmeye) hazır hale getiren kişilerdir.

 Okulumuz

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri program 2008 – 2009 eğitim-öğretim yılında eğitimine başlamış, 40 kişilik kontenjanıyla başarıyla öğrenci yetiştirmekte ve programımız öğrenci tercihlerinde en çok talep gören bölümlerin başında yeralmaktadır.

 Eğitim ve Öğretim

 Programın eğitim-öğretim süresi teorik ve staj olarak toplam iki yıldır (4 yarıyıl). Öğrencilere; radyasyon fiziği, radyolojik anatomi ve röntgen gibi temel konular şeklinde radyolojik görüntüleme ve incelemeye ilişkin kavram ve tanımlar verildikten sonra; Röntgenografi, floroskopi, anjiografi, mammografi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi konularında ve cihazları hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Branş dersleri Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi bölümlerinde görevli Öğretim üyesi ve uzman hekimlertarafından verilmektedir.

 Staj

 Staj uygulamalarının yapıldığı Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkez Yüreğir , Seyhan ve  Kışla hastanelerimizde en yeni teknoloji ve gelişmiş tüm tıbbi görüntüleme cihazları ve tıbbi görüntüleme eşliğinde tedavi yapılan cihazlar bulunmaktadır. Teorik ve uygulamalı staj eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön Lisans Diploması” ve “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” ünvanı alırlar.

Amacımız

Amacımız öğrencilerimizin Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyoloji) ve Tıbbi görüntü eşliğinde tedavi yapılan Tıp alanlarında ihtiyaca yönelik hizmetleri uluslararası standartlara uygun olarak verebilecek şekilde teorik ve pratik mesleki donanıma ve aldığı bilgiyi yorumlayabilme yeteneğine sahip nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

 Mezuniyet Sonrası

 Mezunlarımız kamu ve özel hastanelerin görüntüleme departmanlarında, Tıp fakültesi hastaneleri Radyoloji anabilim dalında, özel görüntüleme merkezlerinde, yine kamu ve özel hastanelerin Nükleer Tıp bölümlerinde, ayrıca Radyasyon Onkolojjisi ve Radyoterapi ünitelerinde, Kardiyolojik görüntüleme bölümlerinde çalışmaktadırlar.