Proğram Sorumlusundan

Görüntüleme teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda tüm dünyada bu alanda nitelikli teknikerlere olan ihtiyaç artmıştır.

Programın eğitim-öğretim süresi teorik ve staj olarak toplam iki yıldır (4 yarıyıl). Eğitim ve öğretim Başkent Üniversitesi Adana Dr, Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Staj uygulamalarının yapıldığı hastanelerimizde en yeni teknoloji ve gelişmiş tüm tıbbi görüntüleme cihazları ve tıbbi görüntüleme eşliğinde tedavi yapılan cihazlar bulunmaktadır. Teorik ve uygulamalı staj eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön Lisans Diploması” ve “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” ünvanı alırlar.

Amacımız öğrencilerimizin Tıbbi Görüntüleme ve Tıbbi görüntü eşliğinde tedavi yapılan Tıp alanlarında (Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojjisi, Kardiyoloji) ihtiyaca yönelik hizmetleri uluslararası standartlara uygun olarak verebilecek şekilde teorik ve pratik mesleki donanıma sahip ve nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

Mezunlarımız Tıp Fakülteleri, kamu ve özel hastanelerin Radyoloji, Nükleer Tıp Radyasyon Onkolojjisi ve Kardiyolojik görüntüleme bölümlerinde, özel görüntüleme merkezlerinde çalışabilirler.

 

Prof. Dr. Zafer KOÇ

Program Sorumlusu